Plus valoare generat de managementul inteligent al deșeurilor

Timp de citire estimat: 2 minute
Publicat la 9 Mai 2021
Image
gestionare inteligenta deseuri

Planificarea inteligentă a activităților specifice gestiunii deșeurilor necesită viziune, know-how și experiență practică în direcția principiilor economiei circulare, pentru a schimba paradigma care guvernează obiceiurile de consum: producem-folosim-aruncăm.

Aceste principii sunt parte a unor initiative în derulare pentru identificarea unor soluții de prevenire a generării de deșeuri, diminuării cantităților generate, pregătirii pentru reutilizare și reciclării. Pentru atingerea unui nivel superior de performanță a operațiunilor, sunt necesare elemente de digitalizare operațională și a infrastructurii aferente: robotică, inteligență artificială, senzori și echipamente de cântărire.

Tehnicile inteligente de gestionare a deșeurilor acoperă toate fluxurile de deșeuri – deșeuri municipale, reciclabile, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri medicale, deșeuri lichide, industriale, etc. Scopul este ca deșeurile să fie gestionate conform principiilor de protecție a mediului și economie circulară – ca reurse valoroase – o abordare necesară atât pentru generatori casnici, cât și pentru operatori economici.

Există multiple metode de gestionare a deșeurilor, adaptate tipului de deșeu: compostarea deșeurilor biodegradabile, reciclarea deșeurilor de plastic, hârtie și metal, eliminarea deșeurilor reziduale, neutralizarea deșeurilor periculoase. Majoritatea materialelor reciclate sunt reintroduse în circuitul economic pentru a deservi funcția lor original, generând profit la comercializare. Ca atare, indiferent de categoria deșeurilor, generator, modalitatea de gestionare sau alte variabile care pot apărea în fluxul deșeurilor introducerea unor componente tehnologice – atât hardware, cât și software – contribuie semnificativ la creșterea eficienței operaționale, scăderea costurilor asociate și diminuarea impactului asupra mediului.

Evreka oferă soluții tehnologice de ultimă generație pentru gestionarea inteligentă a deșeurilor în întreaga lume, fiind prezentă și pe piața din România prin intemediul reprezentantului local Waste Digital Revolution. Prin soluțiile noastre inovatoare de gestionare a deșeurilor, putem revoluționa modalitatea prin care sunt gestionate diverse fluxuri de deșeuri. Aveți la dispoziție un calculator de rentabilitate a investiției (ROI), care vă permite să evaluați raportul investiție-impact și să maximizați rezultatele.

Contactați-ne pentru orice solicitare referitoare la soluții digitale de creștere a eficienței operaționale pentru managementul deșeurilor, specialiștii noștri vă vor ajuta să identificați componentele aplicabile activității companiei dvs!