Containere inteligente pentru orașe inteligente

Timp de citire estimat: 3 minute
Publicat la 4 Aprilie 2021
Image
Containere inteligente

Pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, orașele aspiră la titulatura de „inteligente”. Conceptualizarea “smart city” se referă la un mecanism autonom de luare a deciziilor în lumina anumitor principii. În acest context, orașele inteligente dezvoltă soluții inteligente de gestionare a deșeurilor prin utilizarea unor instrumente tehnologice pentru a face față cantităților în continuă creștere de deșeuri și în același timp volumului uriaș de informații necesar a fi prelucrate și stocate. Containerele inteligente reprezintă una dintre cele mai eficiente soluții pentru orașele inteligente, esențială în contextul acestei evoluții ultrarapide!

Colectarea eficienta a deșeurilor devine o problemă semnificativă în aria serviciilor de utilitate publică (salubrizare). Beneficiind de containere inteligente pentru deșeuri, orașele inteligente oferă acces facil, trasabilitate și transparență privind colectarea deșeurilor și reciclarea, diminuând astfel impactul negative asupra mediului.

Progresele tehnologice recente atât privind echipamente hardware, cât și platforme software, cunoscute în mod colectiv sub numele de „soluții inteligente” s-au dovedit promițătoare în domeniul gestionării deșeurilor. Prin intermediul aplicațiilor tehnice, implementarea proiectelor privind containere inteligente îmbină tehnologia și implicarea comunității.

Prealabil introducerii de pubele inteligente, colectarea deșeurilor se realiza conform unei frecvențe predefinite. Prin implementarea acestor sisteme, se poate optimiza colectarea în nu este singurul progres. Diminuarea poluării atmosferice provenite de la autospeciale reprezintă de asemenea un aspect deloc de neglijat.

Pubelele inteligente au integrați senzori wireless de determinare a nivelului de umplere. Prin utilizarea Internetul of Things (IoT), pubelele inteligente și capabilitățile senzorilor câștigă o popularitate imensă în întreaga lume. Prin intermediul IoT, datele despre nivelul de umplere al pubelei sunt transmise către o platformă cloud de monitorizare și analiză. Datele pot fi utilizate pentru monitorizarea containerelor, optimizarea colectării, reducerea costurilor, reducerea amprentei de carbon, îmbunătățirea rutelor de colectare, îmbunătățirea condițiilor de lucru și monitorizarea efectului inițiativelor de sustenabilitate. Prin urmare, se pot optimiza rutele și frecvența serviciilor de colectare a deșeurilor pe baza acestor date.

Containerele inteligente pot monitoriza și detecta următoarele:

  • Deșeuri care se revarsă (depășire nivel umplere)
  • Ora exactă de colectare a deșeurilor
  • Deșeuri care nu sunt colectate în containerele dedicate
  • Rute de colectare
  • Comunicare directă cu șoferul

Conform Băncii Mondiale, cantitatea de deșeuri va crește cu 70% la nivel global în lipsa unor măsuri urgente. Transformarea deșeurilor în resurse (baza conceptului de economie circulară) este realizabilă doar prin implicarea comunităților în această direcție, favorizând cât mai mult posibil colectarea separate, sortarea și reciclarea pentru a reduce cât maim ult cantitatea de deșeuri depozitată. Banca Mondială a contribuit cu peste 4,7 miliarde de dolari la peste 340 de programe de gestionare a deșeurilor solide în foarte multe țări din întreaga lume. Căutați, citiți, înțelegeți, împărtășiți, vorbiți, luați măsuri și fiți conștienți de beneficiile pe care aceste tehnologii inovative le aduce comunității în care trăiți, calității vieții și planetei suffocate de impactul negativ al activităților desfășurate iresponsabil!

Dacă reprezentați o autoritate publică locală, asociație de dezvoltare intracomunitară, un operator de salubritate sau colector de deșeuri sau pur și simplu sunteți un cetățean responsabil și identificați o oportunitate de implementare a unor astfel de soluții inteligente de management deșeuri care pot duce o comunitate mai aproape de viitor, vă încurajăm să ne contactați pentru o discuție în care să explorăm oportunitățile existente.